Základní škola v bočním sedu

Nasedání

nasedání do dámského sedla se zdá složité. Nejjednodušeji Vám to půjde s pomocníkem a doporučuji poprvé bez sukně. Ušetříte si počáteční problémy. Začátečnice obecně by měly začínat pouze v rajtkách, aby je cvičitel mohl dobře kontrolovat a opravovat chyby. Tak tedy nasedneme.

1. nasedání s pomocníkem

Postavte se čelem k levému boku koně a pootočte skokovou hlavu cca o 180 stupňů tak, aby Vám při nasedání nepřekážela – nejen proto je skoková hlava šroubovací – otěže uchopte do levé ruky a současně se přidržujte pevné hlavy sedla. Pravou rukou se přidržte zadní rozsochy. Pomocník Vám podepře pravou nohu a Vy teď máte dvě možnosti: a) nasednete obkročmo – což je trochu nepohodlné, jelikož dámské sedlo je i v nejužším místě dosti široké a hranaté- a poté si urovnáte délku třmenového řemene, stočíte se na levou stranu a přehodíte pravou nohu přes pevnou hlavu sedla. b) nasednete do dámského sedu – pohodlnější, ale vyžaduje cvik – ve fázi odrazu, ještě když Vám pomocník podpírá koleno se přetočíte a dosedáte bokem, čelem k pomocníkovi s oběma nohama na levé straně koně. Pokud se tento způsob naučíte s pomocníkem, nebude Vám dělat problém takto nasednout i bez cizí pomoci, např. přes třmen.

2. nasedání z rampy nebo jiného stupátka

V tomto případě musí být Váš koník zvyklý postát v klidu u rampy (v nouzi poslouží i židle).
Opět pootočte skokovou hlavu a nastavte si délku třmenového řemene tak, aby bylo možné do něj vložit nohu přímo z rampy. Nasednutí je pak velmi jednoduché, stačí vystoupit na rampu, vložit levou nohu do třmenu a vyhoupnout se do sedla obkročmo nebo rovnou bokem, jak bylo popsáno výše. Rampa Vám nahrazuje pomocníka a pokud je dost vysoká, nemusíte ani použít k nasednutí třmen.

3. nasedání přes třmen

Tento způsob je nejméně doporučován, ale někdy se mu nevyhnete.
V tomto případě nasedáte stejně jako do klasického sedla. Nejprve upravíte délku třmenového řemene abyste mohla vložit bez problémů nohu do třmenu. Otočte skokovou hlavu aby Vám nepřekážela. Otěže uchopte do levé ruky a otočte se zády k hlavě koně. Levou nohu vložte do třmenu, levou rukou se přidržujte pevné hlavy. Pravou rukou uchopte zadní rozsochu a švihem se vyhoupněte do sedla. Během fáze vznosu se přetočte a lehce dosedněte bokem přímo do dámského sedu s oběma nohama na levé straně. Pravou nohu přehoďte přes pevnou hlavu a zkraťte třmenový řemen na vhodnou délku. Nakonec upravte Váš sed do správné polohy.

 

Sesedání

je značně jednodušší. Uchopte otěže do jedné ruky, vysuňte levou nohu ze třmenu a zpod skokové hlavy, kterou otočte aby Vám nepřekážela a nezatrhly jste si o ní sukni. Pravou nohu přehoďte přes pevnou hlavu tak, abyste seděla bokem s nohama na levé straně. Přidržte se pevné hlavy a lehce sklouzněte na zem, čelem ke koni. Pokud máte pomocníka může Vás při dopadu přidržet.

Správný vybalancovaný sed a působení pomůckami na koně je důležité v každé sedlové disciplíně a v bočním sedu obzvlášť. Řekněme si jak má dáma v DS správně sedět:

U levostranného (nejčastěji vyráběného typu) sedla sedíte s levou nohou zasunutou do třmenu a pravou nohou uloženou do pevné hlavy. Sed by měl působit přirozeně, uvolněně a elegantně. Stejně jako v obkročmém sedu, tvoří ramena, kyčle a pata pomyslnou přímku. Vaše páteř je vždy nad páteří koně. Pata levé nohy je lehce prošlápnutá, naopak pravá noha uvolněně visí přes pevnou hlavu. Stehno pravé nohy kříží páteř koně v nejhlubším místě za kohoutkem a spočívá na něm téměř celá váha. Stehno levé nohy může být permanentně opřeno o skokovou hlavu. Původní učebnice jízdy v DS však doporučují zachovat mezi stehnem a rohem mezeru (obr. dole v levo), do které se dá vložit dlaň na plocho a používat oporu jen v případě skákání či neposlušnosti koně. Ramena a kyčle jsou kolmo ke koňské páteři, váha je rovnoměrně rozložená na celou délku pravého stehna. Hlavu držte vzpřímeně, ruce ohnuté v loktech do pravého úhlu otěže držte v postavených pěstech z obou stran pravého kolene. Jelikož je sed posunut dál od kohoutku, držte o těže poněkud delší než obvykle. Také třmenový řemen má proti klasickému sedu kratší délku a u DS má plnit pouze funkci podpory levé nohy. Nemělo by na něm spočívat žádné zatížení těla a jeho případné sklouznutí nesmí ovlivnit stabilitu sedu. Absence holeně na pravém boku koně vyžaduje použití tušírky či rákosky, které nahrazují pobídky holeně. Kůň by měl být na pobídky tušírkou zvyklý a rozhodně je nesmí považovat za trest!

Pod DS se vždy vybírali koně klidného temperamentu s vyváženými chody a citlivou hubou. Dříve než jej dáma dostala pod sedlo, byl vycvičen minimálně do stupně S. To již dnes neplatí, jelikož si většina dam své koně přiježďuje pod DS sama. Tvrdohubý, příliš temperamentní či pulující kůň je pro jízdu v bočním sedu absolutně nevhodný!

 

Krok

Krok je v dámském sedle velice pohodlným chodem. Pobídka do kroku spočívá ve „zhoupnutí“ se v sedle a přiložením holeně ke koni. V kroku pobízíte převážně sedem, zakulacováním a narovnáváním beder v rytmu pohybu koně, případně použijete přiložení levé holeně a tušírky na straně pravé. Měla byste se vyvarovat okopávání koně patou a posunutí holeně příliš před nebo za podbřišník. Jezdkyně si na krok v DS většinou velice rychle uvykne a tento pohyb jí nečiní žádné problémy.

 

Klus

Klus se v dámském sedle jezdí převážně v pracovním sedu. Při dlouhé, terénní jízdě je možné jezdit i lehký klus, ačkoliv je jedním z nejtěžších na udržení rovnováhy. Vysednutí, resp. nadlehčení sedu (dáma téměř neztrácí kontakt s posedlím), vychází od pravého stehna, nikoliv ze zatížení třmenu! Elegantní vysedání v DS je velice náročné a vyžaduje mnoho cviku.
Předpokladem pro vysezení klusu je dobře zvládnutý pracovní klus a cval v obkročmém sedu. Do klusu koně přivede stisknutí holeně a poklepání tušírkou v místě chybějící pravé holeně. V pracovním sedu je možné se lehce zaklonit a uvolnit tak břišní svaly potřebné k vysezení klusu. Kyčle držte neustále kolmo ke koni a páteř nad páteří koně. Pravé rameno nesmí přepadávat vpřed. Některé jezdkyně vyrovnávají pracovní sed kýváním hlavy, což nepůsobí příliš elegantně. Klus je pod DS nejefektivnějším chodem a proto byste i Vy měla vypadat nenuceně a uvolněně.

 

Cval

Cval je nejpohodlnějším chodem a mnoho začínajících jezdkyň je překvapeno, jak je cválání jednoduché.
Pobídka do cvalu na levou/pravou ruku je velice podobná pobídce obkročmého jezdce. Kůň je přistaven k levé/pravé ruce, vnitřní holeň (tušírka) je přiložena na podbřišníku, vnější tušírka (holeň) pobídne za podbřišníkem vnější zadní nohu koně do cvalu. Zároveň nabídne vnější otěž. Při nacválání seďte rovně, nesmíte se hroutit přes vnitřní rameno, pobízejte do každého kroku holení či tušírkou vnější nohu koně. Správně zvládnutý cval nevyžaduje použití skokové hlavy. Největší chybou při nacválání je předklánění trupu a tím odlehčení sedu a přílišné povolování nebo naopak držení se otěží.

 

Nejčastější chyby
Nejčastější chyby při jízdě v dámském sedle jsou: naklánění se na stranu vedoucí ruky, hrbení páteře, přepadávání ramene, strnulost v bedrech, vytahování paty při použití skokové hlavy,okopávání koně, držení se otěží.

Shrnutí

Průměrně zdatná jezdkyně je schopna v DS již při první výcvikové hodině klusat a cválat, jakmile si zvykne na absenci pravé holeně. Tato převýchova dámy většinou netrvá příliš dlouho. Všechny cviky provádějte rovnoměrně na obě ruce aby nedocházelo ke „křivení“ koně. I přes správné využití koně naleznete téměř v každé učebnici jízdy v DS doporučení, že dámský kůň má být pravidelně rovnán a přiježďován pod klasickým sedlem.