Skákání v bočním sedu

Při skákání v dámském sedle je nejdůležitější rovnováha a uvolnění. Představte si situaci: " Jezdkyně v DS se řítí na skok bez předchozí praxe. Tělo ztuhne a zaklání se v očekávání strašného šoku - když kůň zvedne hlavu, jezdkyně se stále více zaklání- v momentě odrazu sedí celou vahou v posedlí a je vymrštěna ze sedla díky síle, kterou kůň vynaloží k překonání překážky. Od katapultování ze sedla je ochráněna pouze skokovou hlavou o kterou se zarazí a otěžemi, kterými škubne koni v tlamě, když je použije jako záchranné držadlo."
Jak tedy správně skákat v dámském sedle:

Naší snahou je docílit skoku, při kterém nedostane jezdkyně ránu od sedla, otěže jí nebudou vyškubnuty z ruky. Nebude koni překážet, ale bude ho následovat v pohybu.

Toho docílíte přenesením váhy na pravé stehno v přední části sedla. Má to hned dvojitý účinek:
1. Následujete koně a nezůstáváte za pohybem - neškubete otěžemi
2. Zvednete sedací kosti z posedlí do jakéhosi "lehkého sedu" - vyhnete se ráně do zadnice od sedla při odrazu

Obou těchto účinků dosáhnete zhoupnutím těla vpřed, zatímco je kůň v první fázi skoku. Vaše tělo se opírá o pravé stehno, celá váha spočívá v místě těžiště koně a díky tomu sedíte v "lehkém sedu". Zhoupnutí vychází od kyčlí, nikoliv od pasu. Pokud se ohnete pouze v pasu, nedostanete se dostatečně dopředu a zůstanete za pohybem, což v DS není vůbec příjemné. Tělo se nesmí naklánět do žádné strany, jen v rovnováze následuje pohyb koně. Celá fáze zhoupnutí musí být dokonale synchronizovaná s odrazem koně. Vše je věcí cviku a jezdkyně sama zjistí po pár pokusech, že kromě onoho zhoupnutí nemusí během skoku dělat vůbec nic. Pokud dobře sedíte při odrazu, je nejvýše pravděpodobné, že doskok absolvujete bez větších potíží. Po překonání vrcholu skoku se tělo automaticky navrací do původní polohy.

Během samotného skoku zůstává levé koleno ohebné na svém místě. Ohebnost je důležitá, protože musí stehnu dovolit pohyb vpřed. Zde je vše závislé na postavení skokové hlavy sedla. Dnešní běžně používaná sedla mají skokovou hlavu umístěnou cca v polovině stehna jezdkyně. Pro skákání je ideální nižší postavení skokové hlavy blíže ke koleni, umožňující stehnu posunout tělo do "lehkého sedu".

Během skoku by jezdkyně měla udržovat za každé situace lehké přilnutí na otěži. Pokud ramena zůstanou již při odskoku ztuhlá, bude škubnutí v tlamě koně nevyhnutelné. Proto musíte paže ohýbat v závislosti na pohybu vpřed, aby otěže byly napjaté a přilnutí zůstalo zachováno v každé fázi skoku. Jak se při doskoku tělo narovnává, je třeba otěže povolovat dopředu a dolů téměř v celém rozsahu, až do natažení prstů. Tak bude mít koňská hlava dostatek prostoru k pohybu. Ruce nesmí škubat zpět, ale po doskoku je přehmatem zkrátíme na původní délku a pokračujeme v rovnoměrném cvalu.

Celý sled činností vašeho těla při skoku by měl být procvičován nejprve na kavaletách a malých křížcích, než přikročíte k překonávání klasických překážek.