Úprava pravidel jezdeckého sportu pro soutěže v dámském sedle, část první: Drezúra

Soutěže v dámském sedle se řídí předpisy pravidel jezdeckého sportu, drezúry a parkuru s doplňky upřesňujícími rozdíly jízdy v dámském sedle. V prvním článku na toto téma najdete úpravu pro závody v drezúře.

Drezúrní pravidla


Čl. 401 - Cíl a všeobecné zásady

Organizace soutěží pro DS je navázána na tradici krásy a elegance této části jezdeckého sportu


Čl. 418 - Sed a pomůcky jezdkyně

Předepsaný posed jezdkyně v DS

Levá noha je umístěna ve třmenu a opatřena ostruhou.

Drezúrní bič, držený výhradně v pravé ruce, nahrazuje pobídky pravé holeně.


Čl. 421 - Úlohy

Volná sestava - kür

Volné sestavy v úlohách pro DS mohou být prováděny v každém stupni obtížnosti od st. L

 

Čl. 427 - Úbor jezdkyně

Úbor jezdkyně v DS se skládá z: - sako barev tmavých odstínů

- zástěra (sukně) v barvě saka, v sedu dosahující nad kotník

- jezdecké kalhoty v barvě sukně a saka

- halenka bílá či krémová

- vesta, doporučená v odstínech žluté

- vysoké jezdecké boty, v nižších stupních jsou povolena perka a chapsy

- rukavičky v barvě přírodní kůže, ne bílé, ne černé

- cylindr vysoký 11,5 - 14 cm, či buřinka

- plastron, nošený s cylindrem nebo kravata nošená s buřinkou

- sponka do kravaty či plastronu

- vlasy spletené do drdůlku

- ostruha, může být slepá - bez bodce

Ve vypsaných soutěžích se povoluje start v dobových kostýmech

 

Karolína Fränkelová a Century nákelský  Poprvé na hřbetě fríského hřebce Balou manželů Hurhotových  Dáma z Heřmanova Městce

 

Čl. 428 - Sedlání a uždění

1) V soutěžích pro DS se povoluje start v dámských sedlech bez určení druhu. Doporučuje se bezpečnostní třmen v souladu s historií a tradicí DS

2) V soutěžích všech obtížností jsou povoleny tyto typy udidel: jednoduché či dvakrát lomené stihlo, déčko, olivka, roubík, pellham (dvoje otěže) či plná uzda

3) Drezúrní bič do 110 cm délky držený výhradně v pravé ruce

4) Dovoleny jsou náprsníky i podocasníky


Čl. 433 - Hodnocení

Drezurní soutěže v DS hodnotí tři rozhodčí.

Dva rozhodčí (v C a H, event. M) hodnotí technické provedení úlohy (Chody, kmih a poslušnost) a omyly v úloze.

Technické známky dvou rozhodčích nezahrnují ocenění jezdkyně

Třetí rozhodčí hodnotí sed jezdkyně, správnost a skutečné užití pomůcek a výstroj.

Konečný výsledek hodnocení (součet procentuálního vyjádření za technické provedení a hodnocení jezdkyně vydělen dvěma) je uváděn opět v procentech.


Následující body umožňují vyloučení jezdkyně ze soutěže:

1) použití dvou ostruh

2) držení biče v levé ruce během provádění úloh

3) zbytečně krátký třmen, čili zaklínění nohy mezi třmen a skokovou hlavu sedla. Při správném uložení nohy ve třmenu je vzdálenost mezi levým stehnem a skokovou hlavou v rozmezí 4 - 5 cm

4) Vjezd na obdélník déle než 60s po zaznění signálu či vstoupení na obdélník před zazněním signálu

5) Kůň který opustí obdélník čtyřma nohama v čase mezi vstupem na obdélník a výstupem z obdélníku v A, je vyloučen

6) Odmítnutí poslušnosti trvající déle než 20 s, znemožňující pokračování úlohy.


Lucka Krahulcová Hřebejková, Gjolt

 

Soutěž elegance dle WSFI

Soutěže elegance se může zúčastnit každá jezdkyně na koni v dámském sedle, v kostýmu historickém i sestrojeném jen pro tuto příležitost, tak aby prezentovala eleganci jízdy v DS.

Hodnocena je prezentace dámy i originalita kostýmu a doplňků.

Jezdkyně jsou na obdélníku současně (podle počtu přihlášených mohou být rozděleny do skupin) a předvedou se rozhodčím v kroku, klusu i cvalu. Rozhodčí jednotlivé jezdkyně okamžitě ohodnotí bodovou stupnicí. Vítězí dáma s největším počtem bodů.

Speciální sbor rozhodčích se skládá z vybraných osob nesvázaných s jezdeckým sportem (zástupci sponzorů, zástupci diváků apod.)

 

 

Úprava pravidel jezdeckého sportu pro soutěže v dámském sedle, část druhá: Parkur

Soutěže v dámském sedle se řídí předpisy pravidel jezdeckého sportu, drezúry a parkuru s doplňky upřesňujícími rozdíly jízdy v dámském sedle. V druhém pokračování seriálu najdete úpravy pravidel pro parkury.

Skoková pravidla


Čl. 208 - Všeobecná ustanovení

Soutěže ve skocích v dámském sedle mohou být vypsané "na styl"

Výška překážek nesmí být nižší než 60 cm


Čl. 240 a 241 - Vyloučení a diskvalifikace

Vyloučení, či diskvalifikaci jezdkyně upřesňují skoková pravidla jezdeckého sportu ve všech bodech platných pro obkročmé jezdce. Dalšími důvody k vyloučení jsou:

- dvě ostruhy

- zbytečně krátký třmen, neboli zaklínění nohy mezi třmena skokovou hlavu sedla (mezera mezi nohou a skokovou hlavou musí být 4 - 5 cm)

- nekorektnost úboru dle čl. 256


Čl. 256 - Úbor a pozdrav

Úbor jezdkyně v DS ve skokových soutěžích se skládá z:

- sako temné odstíny modré, hnědé, zelené a černá

- zástěra (sukně)v barvě saka, v sedu dosahující nad kotník

- jezdecké kalhoty v barvě sukně a saka

- halenka bílá či krémová

- vesta, doporučená v odstínech žluté

- vysoké jezdecké boty, v nižších stupních jsou povolena perka a chapsy

- rukavičky v barvě přírodní kůže, ne bílé, ne černé

- bezpečnostní atestovaná přilba

- kravata se sponou

- vlasy spletené do drdůlku

- ostruha, může být slepá - bez bodce


Karolína Fränkelová, Century nákelský  Jana Vedralová a Pohoda  Barbara Skowron, Blaga

Pozor! V skokových soutěžích nepodléhá úbor samostatnému hodnocení, ale je vyžadován ve shodě s pravidly.

Jezdkyně v DS před startem zdraví úklonou k místu sezení rozhodčích. Během pozdravu drží bič v levé ruce současně s otěžemi.


Čl. 257 - Sedlání a uždění

1) V soutěžích pro DS se povoluje start v dámských sedlech bez určení druhu. Doporučuje se bezpečnostní třmen v souladu s historií a tradicí DS


2) V soutěžích všech obtížností jsou povoleny tyto typy udidel: jednoduché či dvakrát lomené stihlo, déčko, olivka, roubík, pellham (dvoje otěže) či plná uzda


3) Dovoleny jsou ochranné kamaše, náprsníky i podocasníky


Podle pravidel WSFI.