Zápis z výroční schůze 3. 1. 2015

05.01.2015 21:39

Zápis X. Výroční členské schůze spolku Dámy v sedle, 3. 1. 2015, Praha

Přítomny dle přiložené prezenční listiny:

Lucie Hřebejková, Karolína Fränkelová, Monika Krausová, Ivana Seifertová, Veronika Kalendová, Anna Ježková, Alena Kašparová

Omluveny: Ivana Nováková, Pavla Placáková, Petra Vondráčková, Simona Fränkelová, Iva Lasáková, Jana Lettrichová

Program schůze:

-          Shrnutí  a zhodnocení uplynulé sezony 2014

-          Hospodaření spolku v roce 2014

-          Prezentace a odsouhlasení nových stanov spolku Dámy v sedle (JUDr. Seifertová)

-          Plán akcí na sezonu 2015

-          9. MČR DvS

-          Volná diskuse

 

Zápis schůze:

  1. Členská schůze zhodnotila činnost spollku kladně
  2. Členské schůzi bylo výkonným výborem navrženo vyrovnání shodku 8. MČR DS ve výši 2244,- Kč jednorázovým mimořádným příspěvkem člena ve výši 173,- Kč. Tento návrh byl schválen všemi přítomnými hlasy členské schůze. Tento příspěvek musí být poukázán na účet sdružení nejpozději 3. 4. 2015
  3. Alena Kašparová byla vyzvána k vysvětlení propagace své činnosti pod jménem spolku Dámy v sedle.
  4. Návrh nových stanov byl členskou schůzí odsouhlasen a bude odeslán MVČR k registraci.
  5. Pro sezonu 2015 členská schůze odsouhlasila prezentaci spolku na Dámských dnech ve Slatiňanech 4.4. a 8. 8. 2015. Současně odsouhlasila pořádání 9.MČR DS v termínu 4. - 5. 7. 2015
  6. Místo konání MČR bude odsouhlaseno výkonným výborem po jednání v ZH Tlumačov. Již nyní přislíbil finanční podporu Daniel Ramik. Monika Krausová zajistí účast akreditovaných rozhodčích z Nizozemí.

Zápis vypracovala Karolína Fränkelová

V Praze dne 3. 1. 2015