Propozice na slatiňanský Dámský den

15.07.2013 13:44

Dámský den ve Slatiňanech

Pořadatel:                     Národní hřebčín Kladruby nad Labem,s.p.o

Datum:                                     10.8. 2013

Místo konání:                SLATIŇANY – Zámecký park

 

Ředitel závodů:             Ing. Jiří Jehlička

Tajemník závodů:          Ing. Kateřina Neumannová

Rozhodčí:                     František Slavík, Jan Buben, Zdeněk Jílek

Hlasatel:                      

 

Přihlášky: na adresu ing.K. Dvořák , Hřebčín Slatiňany, Zámecký park 169, 538 21 Slatiňany

tel.: 469 681135, fax: 469 681265, neumannova@nhkladruby.cz

Uzávěrka přihlášek: jmenovitých 5.8. 2013

 

Prezentace: v kanceláři hřebčína do 9:00 hod.

 

Startovné: za každý start v soutěži 1 – 4 : 200,-Kč, soutěž č.5:  150,- Kč, soutěž č. 6: 300,- Kč

 

Kolbiště: 40 x 80 povrch travnatý

Opracoviště: 40 x 60, travnaté

 

Oprávněnost k účasti: pro jezdce a koně s licencí i bez licence

Veterinární podmínky: veterinární potvrzení o přesunu koní opatřené všemi předepsanými náležitostmi pro přesun koní v roce 2013

Předběžný program:

ukončení prezentace – 9.00 hod.

začátek soutěží – 10.00 hod.

Soutěže :

soutěž č. 1 : DREZURA ST.L (bez omezení)

FEI drezurní úloha 2009 Děti-družstva (DD) čtená (účastník si zajistí vlastního čtenáře).

Jezdkyně ustrojená dle dodatku PJS pro DS (je povoleno startovat v sukni, která však nesmí překrývat levou nohu jezdkyně). Ústroj koně dle dodatku PJS pro DS.

soutěž č.2 : HOBBY SOUTĚŽ – jízda zručnosti

Dáma na koni absolvuje trasu s několika „ překážkami“ např. slalom, průjezd brankou apod., každá správně

projetá překážka je hodnocena max. 10b, o vítězi rozhoduje počet bodů,v případě rovnosti bodů rozhoduje čas. Soutěž je přístupná pro kohokoliv kdo si bude chtít vyzkoušet závodění v dámském sedle. Ústroj je ponechaná na rozhodnutí jezdce, jezdecká přilba je povinná.

 

soutěž č.3: PARKUR DO 80 CM

Parkur 8 překážek s jednou kombinací, hodnocení dle stupnice A, v případě rovnosti tr. bodů rozhoduje o pořadí čas. Výstroj jezdkyně i kůňě dle dodatku PJS pro DS, bezpečnostní přilba je povinná. Soutěž se bude konat v případě zájmu min. 5ti startujících.

 

soutěž č. 4 :  DREZURA KÜR

volná sestava v kostýmech s hudebním doprovodem

Volnou sestavu, obsahující předepsané a povolené prvky dle přílohy, předvede jezdkyně s hudebním podkreslením dle vlastního výběru. Délka úlohy od pozdravu po pozdrav cca 5min. Ústroj koně i jezdkyně je ponechán na kreativitě dámy, podmínkou je dámské sedlo.

 

soutěž č 5 : PAS DE DEUX

drezura ve dvojici na hudbu,obtížnost drezurních prvků je libovolná. Dámské sedlo není podmínkou.

 

soutěž  č. 6: JÍZDA ELEGANCE

Startovní pole bude rozděleno losováním do skupin, podle počtu přihlášených. Nezávislá odborně-laická porota, posoudí eleganci dvojice ve všech chodech, v kroku společně ve skupině, klus a cval jednotlivě (tzn. 1. dáma ze skupiny vyjede ze zástupu, objede obdélník v klusu a zařadí se na konec zástupu, takto absolvují všechny dámy ve skupině a následně zopakují ve cvalu). Porota hodnotí jednotlivě každou dámu veřejně. Součet bodů stanoví pořadí ve skupině. Do finále postupují vítězky skupin.Ve finále je krok posuzován společně na obě ruce a potom má každá dáma 1 minutu na zaujetí poroty. Může předvést cokoli (cirkusové cviky,drezurní cviky- vlastně všechno bez použití pomocných předmětů – např.skoky)

Ústroj dvojice je ponechán čistě na kreativitě dámy, podmínkou je dámské sedlo,ve finále nesmí mít žádnou rekvizitu, kterou neměla v prvním kole (např.dravce,druhého koně,atd.). Ve finále však může použité rekvizity odložit, ale nesmí si vzít nic navíc ani se převlékat. Dáma může mít vodiče.

 

Ustájení:                       na základě písemných objednávek v omezeném počtu

Úhrady:                        veškeré náklady spojené s účastí na tréninku hradí vysílací složka

Odpovědnost:                pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců, koní a diváků.

Kancelář závodů:           v kanceláři hřebčína Slatiňany

Ceny:                           floty do 6. místa, věcné ceny do 3. místa

 

Veterinární služba:          MVDr. Ivan Jeník (za úhradu)

Podkovářská služba:       pořadatel nezajišťuje

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu přihlášek a změny časového programu.

Ve Slatiňanech dne  10.7. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA k soutěží č. 4 povinné cviky :

 

1. střední krok (minimum 20 m)

2. poloviční pirueta ve shromážděném kroku vpravo                                                       x koeficient 2

3. poloviční pirueta ve shromážděném kroku vlevo                                                         x koeficient 2

4. zastavit stát, 4-6 kroků zpět,libovolným chodem vpřed

(techn.náročnost /naklusání,nacválání/ se hodnotí ve známkách za umělecké provedení)

5. malý kruh,průměr 10 m, v pracovním klusu na pravou ruku

6. malý kruh,průměr 10 m, v pracovním klusu na levou ruku

7. ustupování na holeň vpravo v prac.klusu                                                                    x koeficient 2

8. ustupování na holeň vlevo v prac.klusu                                                                      x koeficient 2

9. střední klus (min.40 m)

10. kontracval vpravo (min. 20 m)

11. kontracval vlevo (min. 20 m)

12. jednoduchá změna cvalu vpravo                                                                               x koeficient 2

13. jednoduchá změna cvalu vlevo                                                                                 x koeficient 2

14. shromážděný cval včetně kruhu o průměru 10 m vpravo

15. shromážděný cval včetně kruhu o průměru 10 m vlevo

16. střední cval (min. 40 m)

17. vjezd a zastavení při zahájení a ukončení úlohy         

 

Známky za umělecký projev hodnocené koeficientem 4

 

18. rytmus,energie a pružnost                                                                                       x koeficient 4

19. harmonie (soulad) mezi jezdkyní a koněm                                                                x koeficient 4

20. choreografie. Využití obdélníka, ustrojení dámy                                                        x koeficient 4

21. stupeň obtížnosti. Kalkulace rizika                                                                           x koeficient 4

22. hudba a její interpretace                                                                                          x koeficient 4

Hodnocení je popsáno ve "Směrnicích pro rozhodčí při rozhodování ve volné sestavě

 

 

Povolené cviky:

 

1.  dovnitř plec vpravo

2.  dovnitř plec vlevo

3.  letmý přeskok vpravo

4.  letmý přeskok vlevo