IX. MČR jízdy v dámském sedle 4. - 5. 7. 2015

16.07.2015 23:27

Již podeváté patřil sváteční červencový víkend mezinárodnímu klání dívek a paní v dámských sedlech. Organizátorky akce, spolek Dámy v sedle, letos vyslyšely moravskou část členské základny a akci uspořádaly na Moravě, v areálu Zemského hřebčince Tlumačov.

Ještě před samotným zahájením IX. Mistrovství ČR zkomplikovaly přípravy i samotné konání akce stavební úpravy centrálního kolbiště, které nabraly značného zpoždění proti avizovanému plánu. Další nepříjemností byla a dosud je přetrvávající nákazová situace infekční anémie koní, díky které zrušila svou účast ekipa Národního hřebčína Kladruby nad Labem. I přes to se v pátek do tlumačovského hřebčince sjelo celkem sedmnáct dvojic, včetně dvou reprezentantek Polska, které čekalo celkem osm ryze dámských soutěží. Komentátorského křesla se tradičně ujaly Iveta Lewingerová a Ivana Seifertová. Vše mohlo začít.

Sobota 4. 7. 2015

Proti minulým ročníkům doznal program soutěží značných změn. Sobota tentokrát patřila výhradně drezurním soutěžím. Sbor rozhodčích měl tentokrát také mezinárodní složení. Moniku Krausovou, Ellen a Harro Goudsmitovi, přivezl, společně se zástupcem ředitele hřebčince Ondřejem Mamicou, kočár tažený fríským dvojspřežím vedený Josefem Išem. Po krátkém úvodním ceremoniálu mohla být zahájena první soutěž. Tou byla úvodní drezurní úloha MČR, DJ 2015, tedy úloha st. L. Na start se postavilo deset dvojic. Před samotným předvedením úlohy proběhla velmi důkladná kontrola equipáže, která trvala mnohdy i 15 min a její výsledek nejednou rozhodoval o konečném pořadí dam se stejným počtem bodů v úloze. První místo v zahajovací soutěži získala polská reprezentantka Natalia Dziarmaga s valachem Gardes“M“ (79,794%), druhé místo Karolína Fränkelová s vlachem Solo Famara XXI-5 (73,918%) a třetí místo tatáž jezdkyně s hřebcem Fabian van de Pluum (73,866%) reprezentující DvS – Ramik sidesaddle Team CZ.

Karty pro finále mistrovství byly rozdány a diváky čekala oddychová soutěž dvojic, nebo-li Pas-de-deux. Díky absenci reprezentantek NH Kladruby se na start postavily pouze tři dvojice. Hodnocení je částečně svěřeno do rukou diváků a zástupců partnerů akce, hlavní slovo má však odborná porota hodnotící klasické drezurní ukazatele. První místo obsadila dvojice Kamila Rohánková – Fabian van de Pluum a Karolína Fränkelová – Solo Famara XXI-5 (250 b) s moderně laděnou sestavou na hudbu M. Jacksona. Druhé místo patřilo Ivaně Novákové – Čiko a Pavle Placákové – Florida (226 b)  s barokní sestavou i kostýmy. Třetí místo obsadila Veronika Kalendová – Wanessa T a Kamila Rohánková – Signál (194 b), které využily možnosti smíšené dvojice, tedy  jedna jezdkyně v dámském sedle, jedna obkročmo.

Po přestávce na oběd již obdélník patřil finále MČR v dámské drezuře – ceně Sedlářství Ramik, tedy volným sestavám na hudbu – kür st. L. Startovní pole  finále mělo devět účastnic a pořadí startu určoval výsledek z prvního kola. Diváci mohli obdivovat jak rozmanité kostýmy tak tradiční soutěžní úbor a jeho strohou eleganci. Na prvním místě se umístila opět polská reprezentantka Natalia Dziarmaga s Gardes“M“ (60,188%) následována Ivou Lasákovou s Lagged Dreams ze stáje Lagamon (59,962%) a Karolínou Fränkelovou se Solo Famara XXI-5 RSST (58,872%). Výsledek volných sestav značně zamíchal konečným pořadím samotného Mistrovství ČR v dámké drezuře. První místo si udržela a titul Mistryně republiky získala, po prvním kole vedoucí Karolina Fränkelová se Solo Famara XXI-5, na druhé místo posunul dobře zajetý kür Ivu Lasákovou a Lagged Dreams a na třetí místo se z dosavadního šestého posunula Pavla Placáková s Floridou.

Rozdáním první sady mistrovských medailí skončila oficiální část programu. Večer pokračoval přátelským posezením a grilováním v Hostinci u Hřebčince, které okořenila ohňová show Veroniky Kalendové a Michala Eibla.

Neděle 5. 7. 2015 

Po poradě rozhodčích bylo rozhodnuto o ponechání všech soutěží v hale. A to jak kvůli nevhodnému povrchu na venkovním kolbišti, tak kvůli tropickému počasí. Teploměry ukazovaly závratných 38 st. První soutěží nedělního dne  bylo zahajovací kolo MČR v parkuru. Parkur do 80 cm s hodnocením na styl navržený Simonou Horákovou přivítal na startu pět dvojic. O umístění rozhodovala celková známka udělená holandským rozhodčím Harro Goudsmitem, jež je specialistou na stylové soutěže. Nejstylověji parkur zajela Ivana Nováková s vlastním odchovancem Lotarem (Dámy v sedle) s velmi vysokým hodnocením a známkou 8. Druhé místo obsadila Anna Ježková s valachem Skippi (JK Horse Václavice) se známkou 7,5. Třetí místo patřilo Pavle Placákové s klisnou Floridou (JS Maroušek Myslín) se známkou 7,4. Čtvrté místo obsadila opět Ivana Nováková s Čikem a známkou 6. Pátá dvojice, Lucie Horová a Laky, byla diskvalifikována za trojí neposlušnost koně ve dvojsklu.

Druhou soutěží bylo finále Mistrovství ČR v dámském parkuru, Cena společnosti Biogrunt s.r.o.. Parkuru do 100 cm se zúčastnily pouze tři dvojice. Čistou jízdou si první místo zajistila Anna Ježková se Skippi (JK Horse Václavice). O druhém a třetím místě rozhodl čas, jelikož obě dámy inkasovaly po čtyřech trestných bodech. Rychlejší byla Pavla Placáková s Floridou (JS Maroušek Myslín) a třetí místo připadlo Ivaně Novákové s Lotarem (Dámy v sedle). Výsledek finálového parkuru zamíchal pořadím na prvních dvou místech Mistrovství ČR v dámském parkuru. Mistryní republiky se stala Anna Ježková se Skippi, druhé místo obsadila Ivana Nováková s Lotarem a třetí místo si udržela Pavla Placáková s Floridou.

Třetí nedělní soutěží byla divácky oblíbená Šampaňská výzva, na jejíž start se postavilo devět dvojic. Dvojskok složený z 50 cm vysokých křížků absolvuje dáma se sklenkou obsahující 150 ml dětského šampaňského. Po překonání dvojskoku (předepsáno cvalem – jiné chody či odmítnutí poslušnosti jsou penalizovány odečtem 10 ml) se přeměří zbylá tekutina. Vítězkou je dáma, která doveze nejvíce nápoje do cíle. Tou se stala Pavla Placáková s Floridou (JS Maroušek Myslín). Dovezly celých 130 ml. O něco méně, 125 ml udržela ve sklance Klára Ježková se Skippi (JK Horse Václavice). Třetí největší objem, 118 ml, dovezla Petra Vondráčková s Careta – 2 (Moravské bokovky).

Po přestávce na přestavbu kolbiště následovala Jízda zručnosti, určená i pro začínající dámy. Na startu se sešlo čtrnáct dam, které předvedly vcelku vyrovnané výkony na osmi překážkách.Těmi byly např. slalom, klusové kavalety, křížek, přenášení deštníku z místa na místo, labyrint či couvací ulička. První místo se ziskem 79 bodů obsadila Karolína Fränkelová se Solo Famara XXI-5 (DvS –RSST) Druhé místo obsadily ex-equo Veronika Kalendová s Wanessa T (JS Spomyšl) a Ivana Nováková s Lotarem (DvS), obě se ziskem 78 bodů. Opět tedy o pořadí rozhodoval čas. Rychleji kurz překonala Veronika Kalendová a získala tak druhé místo.

Tradičním vrcholem dámských soutěží je Jízda elegance. Velkolepá přehlídka dobových i fantasy kostýmů. Soutěžící byly rozděleny tentokrát do pěti skupin a do finále postupovala dáma s nejvyšším hodnocením poroty složené z rozhodčích a zástupců partnerů akce. Pole bylo opět velmi vyrovnané a ve třech případech o postupu do finále rozhodoval nově zavedený K.O. systém. Nejvyšší počet, 48 bodů, získala Ivana Nováková s Lotarem v barokně laděném kostýmu. Druhé místo se ziskem 47 bodů obsadila Karolína Fränkelová se Solo Famara XXI-5 v renesanční variaci a třetí místo opět barokně laděná Simona Fränkelová s Fabian van de Pluum se ziskem 43,5 bodů.

Poslední poháry byly rozdány a nezbývalo, než vyhlásit Dámu roku 2015. Tento titul je určen pro nejúspěšnější dámu celého klání a tou se stala Pavla Placáková s klisnou Florida (JS Maroušek Myslín).

Všechny dámy si zaslouží neskonalý obdiv, že ustály tropické teploty a podaly se svými svěřenci velmi kvalitní výkony. Je vidět, že se úroveň dámského ježdění neustále zvyšuje. Zvláště na poli parkurového ježdění se objevují nové nadějné dvojice, které, doufejme, nahradí minulou generaci dámských skokových koní (Dajána 8, Gin, Gram, Pohoda, Century nákelský a další).

Na závěr bychom chtěly poděkovat všem partnerům akce za finanční i hmotnou podporu a mediálním partnerům: Společnosti Biogrunt s.r.o., jmenovitě Petrovi a Janě Galatíkovým, Sedlářství Ramik, společnosti Bona Vita, společnosti Lasard, společnosti Jezdecké potřeby Kalenda, zaměstnancům Lékárny u Anděla, Pojišťovně Kooperativa, Atelieru Augustin, Mgr. Petře Krnošové, Mgr. Anně Ježkové, časopisu Koně a Hříbata, portálu Jezdci.cz, Country rádiu Zlín a Kroměřížskému Deníku.

A nesmíme zapomenout na realizační „dream“ teamu který se podílel na průběhu letošního mistrovství ve složení: Milan Rozšafný, Michal Eibl, Kateřina Burgetová, Petra Trávníčková, Renata Juřenová, Iveta Linhartová a členky spolku Dámy v sedle.